Brandklasse eisen voor deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV’s) gewijzigd

  • 16-02-2023
  • Functionaliteiten

De eisen voor de brandklasse van deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV) worden aangepast. Deze wijziging in het Bouwbesluit is (naar verwachting) vanaf 1 juli 2023 van kracht. De wijziging geldt alleen voor Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV’s) waar de eis van Brandklasse B naar Brandklasse D wordt gewijzigd. Wat dit inhoudt? Dat lichten we graag toe in deze blog.

De wijziging betreft de eis van Brandklasse B volgens EN13501-1 voor deuren die worden toegepast in EBV’s. Na een uitgebreide risicoanalyse is het er geconcludeerd dat deze eis verlaagd kan worden naar Brandklasse D. Deze wijziging zal dan ook (naar verwachting) per 1 juli 2023 van kracht zijn. Deze verlaging geldt enkel bij de EBV’s en niet bij beschermde vluchtroutes (BV’s), waar Brandklasse B als eis blijft bestaan.

Dit betekent dat:

  • De eisen voor regelmatig gebruikte deuren zoals woningtoegangsdeuren en toiletruimte, zijn aangepast naar brandklasse D;
  • De eisen voor overige deuren die niet regelmatig gebruikt worden zoals meterkast en bergingsdeuren blijven de zwaardere brandklasse B;
  • Gelijkwaardigheid van klasse D deuren kan per situatie voorgelegd worden aan het bevoegd gezag.

Om specifiek te bepalen welke deuren een project nodig heeft, bespreken we graag samen de gewenste oplossingen. Neem contact met ons op.

Meer info over de totstandkoming van de nieuwe eisen en uitleg over de Brandklasse vind je in de whitepaper van GND via: https://lnkd.in/eunFyctA

 Campagne Afbeelding1

 

Terug naar overzicht