Brandklasse B: geclassificeerde Berkopal HPL deur

  • 09-09-2021
  • Productnieuws: HPL deuren

Als eerste Nederlandse deurenfabrikant hebben wij op verschillende deurtypes de brandklasse B classificering behaald. Hiervoor hebben we in diverse laboratoria het brandgedrag van onze Berkopal HPL deuren getest. Dit geldt onder andere voor onze inpandige woningtoegangsdeur en onze 30 minuten brandwerende deur. Deze deuren zijn brandklasse B geclassificeerd in zowel houten als stalen kozijnen.

Het bouwbesluit stelt eisen aan het brandgedrag van de toegepaste materialen in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV). Om aan de eisen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat de toegepaste materialen brandklasse B geclassificeerd zijn conform NEN-EN 13501-1.

Het doel van de eisen aan brandgedrag is om:

  • in eerste instantie te voorkomen dat een brand in de EBV niet makkelijk ontstaat en als er brand ontstaat zorgen dat die zich in de begin fase niet snel kan ontwikkelen;
  • vervolgens te voorkomen dat als er brand is ontstaan die zich niet snel kan uitbreiden.

De brandklasse en brandwerendheid van een constructie zijn niet hetzelfde. Brandklasse geeft het brandgedrag aan en brandwerendheid geeft de weerstand tegen brand aan. Naast het bepalen van de snelheid van branduitbreiding en hoeveelheid vrij gekomen warmte, zijn ook snelheid en hoeveelheid van rookproductie en druppelvorming onderdeel van de brandgedrag classificering.

Beproefd is op end-use-niveau, dat wil zeggen dat je een deur-kozijncombinatie test volgens de in NEN-EN 14351-2 omschreven SBI test. Deze manier van beproeven sluit het dichtst aan bij praktijk. Om te kunnen classificeren is het noodzakelijk om deze test drie keer succesvol te herhalen. Aanvullend is een small flame-onderzoek op minimaal zes monsters volgens NEN-EN ISO 11925-2 nodig.

Berkvens heeft beide trajecten succesvol doorlopen en is hiermee de eerste Nederlandse deurenfabrikant die de brandklasse B classificering heeft behaald.

Binnenkort kunnen wij onder andere onze 30+ brandwerende deur en woningtoegangsdeur aanbieden met brandklasse B classificatie. Meer weten? Neem contact op met verkoop@berkvens.nl

170703-2131-Vanderlande nieuew

Terug naar overzicht