Onderweg met Berkvens: verduurzamen en versnellen

  • 06-11-2023
  • Duurzaamheid

Onderweg met Berkvens (7)

Na een lange zomervakantie en een druk najaar, staat eind 2023 alweer voor de deur. Het is echter tijd om jullie bij te praten over de recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij Berkvens. Graag neem ik jullie mee in de activiteiten en ontwikkelingen van de afgelopen periode.

Levens Cyclus Analyses (LCA's)

Een groot thema binnen Berkvens de afgelopen weken zijn de levenscyclusanalyses. Waar we achter de schermen al langere tijd bezig waren met de berekenen hiervan, hebben we het eerste deel met trots een aantal weken geleden gepubliceerd. Een LCA biedt duidelijk en meetbaar inzicht in de milieuprestatie van de producten gedurende hun gehele levenscyclus. Het doel is niet alleen om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van onze producten, maar ook in hun algehele milieu-impact. Dit stelt ons in staat weloverwogen duurzame keuzes te maken bij de ontwikkeling van onze producten.

Na een lang traject zijn we trots dat we als Berkvens voor bijna 70% van ons assortiment de milieu-impact hebben berekend door middel van het opstellen van LCA’s. In samenwerking met Ecochain en Ecoreview hebben we in oktober de eerste LCA gepubliceerd in de Nationale Milieu Database (NMD) en zullen we komende periode geleidelijk alle studies publiceren en openbaar maken. Meer informatie hierover is te vinden in ons rapport.

Door de publicatie in de NMD maken we de milieuscores transparant en toegankelijk voor klanten, architecten en gebouweigenaren. Het opnemen van merkeigen bouwproducten in de NMD is van essentieel belang om een eerlijke Milieu Prestatie Gebouw (MPG)-score te kunnen berekenen. De grenswaarde voor nieuwbouwwoningen worden in de komende jaren strenger; Demissionair woonminister Hugo de Jonge zal vanaf 1 januari 2025 strengere milieuregels invoeren voor nieuw te bouwen woningen, kantoren en andere gebouwen, zoals hij aan de Tweede Kamer heeft medegedeeld. Voor woningen wordt de MPG verlaagd van 0,8 naar 0,5. Dit betekent dat een gebouw jaarlijks per vierkante meter gemiddeld niet meer dan 0,5 euro aan milieuschade mag veroorzaken. Voor kantoren wordt de MPG verlaagd van 1 naar 0,85.

lca (2)-1

Duurzaam inkopen

In oktober heeft de inkoopafdeling onder leiding van Eric van Gaal het eerste webinar georganiseerd om ons ‘nieuwe’ duurzaam-inkoopbeleid te presenteren. Tijdens dit webinar hebben we een grote groep van onze leveranciers op de hoogte gebracht van onze ambities, maatrelingen en richtlijnen met betrekking tot verpakkingen en afval.

  • We streven ernaar de milieu-impact van plastic verpakkingen zoveel mogelijk te verminderen en hebben ons gecommitteerd aan het ‘Plastic Pact’. We verwachten dat onze leveranciers zich hier ook aan zullen houden. Verpakkingen moeten 100% recyclebaar zijn en bestaan uit mono-stromen.
  • We verwachten van onze leveranciers dat ze actief onderzoeken en waar mogelijk de mogelijkheden voor retourstromen benutten om materialen maximaal te hergebruiken.
  • We moeten alle niet-functionele verpakkingen vermijden..

Als Berkvens produceren we jaarlijks meer dan 2,5 miljoen kilo afval, waarvan driekwart ontstaat in onze eigen productie, inclusief verpakkingsmateriaal, restmateriaal en zaagverlies. Samen met onze leveranciers hebben we afgesproken actief te sturen op het verminderen van deze afvalstromen. Dit begint met het bespreekbaar maken, inventariseren en gezamenlijk acties benoemen.

In het komende jaar zullen we ook op andere gebieden, waaronder CO2-reductie, circulariteit, transport, verduurzaming van grondstoffen, richtlijnen, maatregelen en acties uitrollen en deze met onze leveranciers bespreken. Duurzaamheid is, net als prijs, kwaliteit en beschikbaarheid, een integraal onderdeel van ons inkoopbeleid.

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)is in 2022 aangenomen door de Europese Unie en verplicht bedrijven om vanaf 2024, 2025 of 2026 te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Daarmee wordt duurzaamheid voor veel bedrijven niet langer vrijblijvend. Wat hierbij van groot belang is, is dat naast de rapportageverplichting ook assurance (zekerheid) moet worden geboden over de verstrekte informatie en inhoud. Net zoals bij financiële jaarcijfers gebeurt dit door middel van een accountantsverklaring. De CSRD zal bedrijven aansporen of verplichten om langetermijn duurzaamheidsplannen op te stellen met betrekking tot verschillende duurzaamheidsthema’s en de voortgang hiervan openbaar te maken. Het doel hiervan is het vergroten van transparantie en bewustzijn op het gebied van duurzaamheid bij bedrijven. Dit is een ontwikkeling die wij bij Berkvens toejuichen. Hoewel veel zaken nog niet volledig zijn, zal dit naar de toekomst een echte game-changer zijn.

In het najaar hebben wij intern bij Berkvens, onder begeleiding van Sparke & Keane, een eerste workshop gehouden om te bespreken wat dit betekent voor onze organisatie. We zijn begonnen met het opstellen van een plan van aanpak om aan deze nieuwe verplichtingen te voldoen.

De afgelopen weken hebben we zeker niet stilgezeten, en er zijn tal van ontwikkelingen geweest die op de lange termijn een aanzienlijke impact zullen hebben op onze organisatie en onze ambities. Vragen over de verschillende thema’s? Neem gerust contact op met collega Pieter Frits:

pfritz@berkvens.nl
+31 651 929 828

Terug naar overzicht