Toegang tot een duurzaam morgen met Berkvens - verduurzamen en versnellen

  • 30-04-2024
  • Duurzaamheid

Onderweg met Berkvens

Het eerste kwartaal van 2024 ligt alweer achter ons, en het is tijd om kort terug te kijken op de mooie ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Dit jaar zal ik ieder kwartaal een klein verslag doen van hoe Berkvens toegang biedt tot een duurzaam morgen!

Levens Cyclus Analyses (LCA's)

Afgelopen jaar publiceerde Berkvens bijna 70 LCA’s in de NMD. We zijn oprecht trots op deze prestatie, gezien de aanzienlijke inspanningen die dit heeft gevergd van onze duurzaamheidsafdeling. Eerder schreven we hier al een blog over. 

Kort wil ik ook stilstaan bij de Europese Product Category Rules (PCR), met name met betrekking tot maatvoeringen.

PCR’s vullen de generieke regels aan die zijn voorgeschreven door de bepalingsmethode van de Nationale Milieudatabase (NMD). Helaas zijn de Europese PCR’s niet op alle punten even duidelijk, wat voor veel bedrijven in verschillende sectoren uitdagingen met zich meebrengt. Gelukkig wordt er gewerkt aan een gecoördineerde aanpak en een mogelijke ‘Nederlandse aanvulling op de PCR’, die naar verwachting in juli 2024 wordt gepubliceerd.

Als sector en als binnendeurenindustrie is het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren bij het opstellen van levenscyclusanalyses voor binnendeur kozijnen, en deuren.  Meer informatie is ook te vinden via deze link.

Circulariteit – afvalwedstrijd

In 2023 organiseerde Berkvens een afvalwedstrijd waarbij we medewerkers uitdaagden om restmaterialen uit de productie een tweede leven te geven. Aangezien Berkvens jaarlijks miljoenen kilo's afval produceert, past dit natuurlijk niet binnen ons streven naar een volledig circulair bedrijf. Daarom hebben we collega's in het hele bedrijf gevraagd om na te denken over manieren om onze afvalstromen te verminderen. Door specifieke casussen voor te leggen, konden collega's of afdelingen ideeën indienen over hoe bepaalde afvalstromen hergebruikt kunnen worden. Zo ontstond het idee van Rob Gulpers om van reststukken HPL-materiaal een Mozaïekdeur te ontwikkelen. Duurzaamheid en circulariteit zijn niet saai en lelijk, maar inspireren tot design! Wilt u een van deze ontwerpen meenemen in uw ver of nieuwbouwplannen? Neem dan contact met ons op!

Rob Gulpers trots tussen de eerste 2 ontwerpen

Ketensamenwerking – circulair meerjarenonderhoud

ketensamenwerking is essentieel om vooruitgang te boeken in de transitie naar een circulaire economie. In dat kader hebben we samen met Alba Concepts, BCI Gebouw, Logchies Renovatie en Onderhoud B.V., Berkvens Deursystemen, Raderadvies B.V., en AREA een keteninitiatief opgezet. Het hoofddoel van dit project is het creëren van continue planbare en circulaire materiaalstromen en productketens, met als resultaat maximale herbruikbaarheid en optimale levensduurverlenging. Deze aanpak streeft niet alleen naar maximale materiaal- en grondstoffenbesparing, maar ook naar de minimalisering van CO2-uitstoot. De focus van dit project ligt op de bestaande gebouwde omgeving, waar de grootste uitdagingen liggen met betrekking tot het Akkoord van Parijs.

Staal vs. Hout v.s alternatief?

Als Berkvens produceren we jaarlijks meer dan 450.000 stalen kozijnen. We zijn ervan overtuigd dat staal bij uitstek geschikt is voor het vervaardigen van hoogwaardige, industriële en eenvoudig te monteren constructies. We zijn ons terdege bewust dat staal(productie) enerzijds een aanzienlijke impact heeft op mens & milieu en anderzijds ook uitstekende eigenschappen bezit voor toekomstig hergebruik & recyling.

Wij geloven dat innovatie en durf om kritische vragen te stellen ons vooruit helpt in het bieden van de juiste toegevoegde waarden. En dus hebben we ons de vraag gesteld vanuit duurzaamheidsoogpunt, rendement en continuïteit welke materialen ons en al onze stakeholders de juiste toegevoegde waarde gaan bieden.

Als onderdeel van deze route hebben we vanuit Xidoor Doorsystems, waar Berkvens onder valt, drie integrale projectgroepen opgericht om onderzoek te doen naar het materiaal van de toekomst voor de productie van onze kozijnen. We onderzoeken drie verschillende materialen: staal, hout en een alternatief materiaal. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe duurzaamheid zich ‘als de spreekwoordelijke olievlek’ verspreidt binnen ons gehele familiebedrijf!

Zo werken we dagelijks als bedrijf aan toegang tot een #duurzaam, #slimmer, #beter, #veerkrachtiger en #onderscheidend morgen.

De afgelopen weken hebben we zeker niet stilgezeten, en er zijn tal van ontwikkelingen geweest die op de lange termijn een aanzienlijke impact zullen hebben op onze organisatie en onze ambities. Vragen over de verschillende thema’s? Neem gerust contact op met collega Pieter Frits:

pfritz@berkvens.nl
+31 651 929 828

Terug naar overzicht