Waarom een binnendeur?

  • 21-12-2016
  • Binnendeuren

Er was eens… Nee dit is niet het begin van een mooi sprookje, maar een korte terugblik op het ontstaan van “de deur”. Lang geleden, toen de mens nog niet in staat was om met bakstenen een gebouw te maken, was men aangewezen op bestaande uitsparingen in een rots, ook wel grot genoemd, waar men een aantal primaire levensbehoeften kon vinden. Een daarvan was beschutting, tegenwoordig “dak boven je hoofd” genoemd. Het grote nadeel van een dergelijke behuizing was dat tocht en kou vrij spel had.

Openheid niet altijd wenselijk
Veel later in de geschiedenis ontstonden er dan toch bouwwerken, gemaakt van allerlei materialen, waarin de oplossing deur nog steeds niet altijd voor de hand lag. Denk bijvoorbeeld aan toiletgroepen in de middeleeuwen waarbij het ontbreken van de toiletdeuren zelfs de aanleiding bleek tot een gezellig samenzijn en de mogelijkheid om de gang van zaken in het dorp te bespreken. Maar ook dat de boer vroeger niet eerst door een aantal deuren moest om bij zijn veestapel te komen omdat zowel de koe als het schaap naast zijn luie stoel in de woonkamer stonden.

berkvens-deursystemen-de-leyhoeve-3

Project Woonlandschap de Leyhoeve, Tilburg.

Complexiteit
Uiteraard is door de tijd het toenemen van het aantal verschillende ruimten binnen je eigen woonomgeving een belangrijke aanleiding geweest om door middel van een beweegbaar deel, de deur, vertrekken van elkaar te scheiden. Dit gold natuurlijk niet alleen thuis, maar ook in de werkomgeving. De tijd dat de smid zijn werk beloond kreeg met een zak aardappelen, waarvoor hij geen complexe administratie hoefde bij te houden, staat in schril contrast met de huidige industrie die naast de luidruchtige werkplaats ook een rustige overleg en bespreek omgeving noodzaakt. Het voeren van een verkoopgesprek in dezelfde ruimte als waar de zaagmachine staat opgesteld, verdient hier niet de voorkeur.

Het nut van binnendeuren
De deur is al lang geleden bedacht, maar heeft in de loop van de tijd een heleboel functies gekregen. Die functies zijn zeer divers. Een aspect, en eigenlijk ook direct het belangrijkste waar elke deur aan moet voldoen, is het kunnen openen en sluiten van de deur om een fysieke scheiding tussen twee ruimten te realiseren en een toegang mogelijk te maken. Dit klinkt wellicht voor de hand liggend, alleen zou het voor meerdere functionaliteiten waar de deur aan moet voldoen ooit makkelijker zijn om er een muur voor in de plaats te zetten. Denk aan functionaliteiten zoals brand, geluid of inbraak… Het beweegbare van de deur, of het nu een draaibeweging of schuifbeweging is, maakt het halen van de tegenwoordig steeds hogere eisen altijd tot een uitdaging.

De looks
Behalve de functie van een deur, speelt uiteraard ook het uiterlijk een grote rol. De vakman van vroeger had vaak de mogelijkheid om van een deur een  meubelstuk te maken, maar het ontbrak hem vaak aan de kennis en de materialen om ook een functionele waarde toe te kunnen voegen. Het uiterlijk van deuren, of het nu een kleur of vormgeving betreft, is altijd onderhevig geweest aan periode, mode en wens. Daarbij zijn deuren in hun vormgeving zeer bepalend voor een gevoel wat je in een ruimte hebt. Wordt een deur vlak in de kleur blauw uitgevoerd dan geeft deze een ander gevoel dan een witte deur die is voorzien van een aantal panelen en glasruiten met facetranden, zoals bijvoorbeeld een jaren 30 deur.

berkvens-verdi-171015-080-zwolle

De complete Deurset Verdi in een woning.

Veiligheid en comfort
Los dus van de behoefte van mensen om privacy te hebben in een ruimte is er dus ook een mogelijkheid om je gevoel uit te drukken met een deur. Deze beide facetten worden dagdagelijks aangesproken, maar er zijn ook aspecten die in een deur in te bouwen zijn die met een andere frequentie worden ingezet. Hierbij zijn er de smaken ook divers, namelijk van regelmatig naar af en toe en vervolgens van eenmalig tot nooit. Deze aspecten betreffen vaak voorgeschreven functionaliteiten vanuit veiligheidsoverweging of comfort verhogende aspecten.

Neem bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van lood in een deur om straling tegen te houden. Deze functionaliteit wordt dagelijks aangesproken. Meerlaagse vullingen doen hun werk als geluiddemper indien er een geluid van hoog niveau wordt geproduceerd. Stabiele vullingen houden mensen tegen die een ruimte in of uit willen, denk hierbij aan inbraakwering en detentie. Deze functie wordt af en toe aangesproken. Onbrandbare materialen worden in deuren verwerkt om uitbreiding van het vuur in het gebouw te beperken. Hopelijk voor de gebouweigenaar wordt deze functionaliteit nooit aangesproken.

Een goed gevoel
Behalve het gevoel dat een deur kan veroorzaken vanwege zijn uiterlijk, geeft een deur ons dus ook, meer onbewust, een gevoel van comfort, veiligheid, warmte en rust. De binnendeur: daar kun je op bouwen en vertrouwen.

Terug naar overzicht