Geluidwerende deuren beter voor gezondheid

  • 19-02-2020
  • Productnieuws: HPL deuren

Geluidsoverlast kan veel problemen veroorzaken. In huis heeft geluidsoverlast een negatief effect op het wooncomfort en welbevinden en op de werkplek op het werkklimaat. Bovendien vermindert het concentratievermogen en de productiviteit door geluidsoverlast. Daarom is goede geluidsisolatie in de woon- en werkomgeving belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Geluidwerende deuren en kozijnen spelen daarin een cruciale rol.

berkvens-nieuws-gnd-banner-geluid-omslag

Houd geluid buiten de deur
Deuren, ramen en kozijnen vormen vaak een zwakke schakel in de geluidwering. Daarom hebben fabrikanten die zijn aangesloten bij GND speciale geluidwerende deursets ontwikkeld. De gebruikte materialen en het ontwerp met een speciaal dichtingsprofiel waar de deur invalt, houden het geluid buiten de deur.

Helderheid over mate van geluidwerendheid
Geluid is een complexe materie. Er is veel verwarring over de gebruikte begrippen, geluidwaarden en benodigde geluidsisolatie waarbij er vaak alleen gekeken wordt naar de geluidwerendheid van het deurblad. GND verstrekt helderheid over de mate van geluidwerendheid van een deur en kozijn: met eenduidige definities en klasse-indeling, een geluidadviestabel voor de interne geluidsisolatie en herkenbare labels.

Waarden van geluidsisolatie
GND communiceert de waarden op een eenduidige manier naar de markt:

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte, gesloten situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling worden vergeleken.
  • Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde, begaanbare situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) worden vergeleken.
  • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets worden verkregen.


Welke deurset voor welke situatie?
Met behulp van de exacte Rw,p-waarde kan een gespecialiseerd adviesbureau de geluidwering van de totale scheidingsconstructie (GA) berekenen. GND heeft in samenwerking met bureau Peutz een geluidsadviestabel voor deursets opgesteld. Voor de meest gangbare toepassingen hebben we aangegeven welke prestaties de deur moet leveren, gebaseerd op ervaringen van de bij GND aangesloten fabrikanten. U kunt direct aflezen aan welke bijbehorende GND-geluidscategorie de deurset moet voldoen.

In de geluidsadviestabel gaan we uit van de geteste waarde van de deurset als functioneel element in het testlaboratorium. Deze waarde wordt weergegeven als Rw,p. De praktijkwaarde na inbouw (Rw,r) is vrijwel altijd minder dan de Rw,p. Dit heeft te maken met onregelmatigheden en/of oneffenheden in de praktijk. In de oplever- of gebruiksfase is door het uitlezen van het zekerheidslabel eenvoudig te controleren aan welke prestatie de deuren voldoen aan deze eis.

Aanbevolen prestaties geluidsisolerende deuren op basis van Rw,p
Om bij benadering te kunnen aangeven welke Rw,p-waarde geschikt is voor welke toepassing, zijn de volgende geluidcategorieën opgesteld:

Geluidsadviestabel versie 2018

Herkenbaarheid
Een geluidwerende GND-deur is te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Door het scannen van de QR-code kunt u eenvoudig zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en/of de deur- en kozijnset 32dB, 37dB, 42dB of 47dB geluidwerend is.

berkvens-gnd-label-in-deur

Terug naar overzicht