Bedreigt duurzaamheid ons bestaansrecht?

  • 19-03-2018
  • Duurzaamheid

Als industrie kunnen we de consumptiemaatschappij niet langer onderhouden met de mate van groei die we de komende decennia tegemoet gaan. In 2030 groeien we naar een wereldwijde middenklasse van 3 miljard: in 2010 was dit nog 1.8 miljard. Een stijging van 60%! In de afgelopen 50 jaar hebben we bijna 60% van ons eigen ecosysteem ontgonnen. Tel hierbij op dat in de twintigste eeuw onze populatie is verviervoudigd en ons GDP (Gross Domestic Product) en consumptie zijn vergroot met factor 20. Mijn conclusie is dan ook dat duurzaamheid geen agendapunt hoort te zijn, maar een andere manier van leven en ondernemen eist: simpelweg je boerenverstand gebruiken.

 

blog-duurzaamheid-pieterfritz

Nieuwe cijfers schatten zelfs dat de groei hoger zal zijn.

Bewustzijn en duurzaamheid als bestaansrecht
Niet onbelangrijk om te vermelden is dat ondanks de welvaart die wij mogen ervaren, die mede mogelijk is gemaakt door onze eigen consumptiemaatschappij, er wereldwijd 767 miljoen mensen in extreme armoede leven en 1 op de 9 (815 miljoen) mensen op de wereld ondervoed zijn. Daarnaast heeft waterschaarste een effect op meer dan 40% van onze wereldwijde populatie en zal naar verwachting stijgen en 1 op de 5 mensen heeft nog geen toegang tot elektriciteit.  Dit is deels te wijten aan en een resultaat van onze eigen welvaart (bron: United Nations & Millennium Assessment).

Daarom het liever niet hebben over duurzaamheid, maar over ons bestaansrecht. Dit begint bij het bewustzijn dat we anders zullen moeten gaan ondernemen. Gelukkig is er de laatste tijd veel aandacht voor de zogenaamde 4de industriële revolutie; circulariteit. Hier wordt al veel over gepubliceerd. Het is duidelijk als je de cijfers leest van de impact van de bouwsector op onze grond- en afvalstoffen, dat we de komende decennia zullen moeten transformeren. Echter geloof ik dat deze transitie sneller kan en moet en dit niet begint bij Rijksbrede programma’s of stimuleringsmaatregelingen. Dit is  een reactieve benadering. Het begint bij onszelf en bij de motors van onze economie: de ondernemers. Een proactieve benadering.

Ondernemers maken het verschil
Onze wereldeconomie wordt geleid door ondernemers en het is deze economie die de impact op onze planeet levert. In Nederland valt 99% van het totale bedrijfsleven onder het MKB. Het MKB is verantwoordelijk voor 60% van de toegevoegde waarde en maar liefst 70% voor de werkgelegenheid. Ondernemers kunnen dan ook het verschil maken.

De gehele wereldeconomie en alle ondernemers acteren niet alleen vanuit hun groene hart. Maar wil je als ondernemer bestaansrecht garanderen en ervoor zorgen dat jouw kinderen en kleinkinderen de organisatie voort kunnen zetten en eenzelfde welvaart kunnen ervaren als de jouwe, dan zijn er twee manieren om daarnaar te handelen:

1)    meegaan in de transformatie die we tegemoet gaan.   Dit is reactief

2)    beseffen dat er enorme kansen voor het grijpen liggen. Dit is proactief

De circulaire economie zal de komende jaren steeds exponentieler groeien. 7.3 miljard euro alleen al in Nederland tot 2023. Tot aan 2030 tussen de 400 en 900 miljard euro Europees gezien. Laat staan wereldwijd.

Zorg jij zelf voor concurrentievoordeel?
Wil je als ondernemer de regie in handen houden, gebruik dan je boerenverstand om vanuit bovenstaande cijfers proactief te acteren en niet te wachten totdat wet- en regelgeving en andere spelregels je dwingen. Dit levert je namelijk niet alleen bestaansrecht, maar ook concurrentievoordeel op. Zoals Ray Anderson, founder van Interface Inc. (1934-2011) zei: ‘To take nothing, waste nothing, do no harm, and do well by doing good, at the expense not of the planet but of less alert competitors’.

Over Pieter Fritz
Pieter begon zijn eerste baan bij een uitgever om een eigen magazine op te zetten over duurzaamheid in de bouw- en vastgoed wereld. Na een omzwerving van andere functies begon Pieter Fritz in 2013 bij Duurzaam Gebouwd. In de 5 daarop volgende jaren heeft hij Duurzaam Gebouwd mede op de kaart gezet en geholpen uit te groeien tot landelijk het mooiste en grootste platform in Nederland op het gebied van verduurzaming. Daarnaast in het voortraject mede verantwoordelijk voor de oprichting van het Horizon 2020 project, Green Build Invest Initiative.

Vanaf januari 2018 begon hij bij Berkvens als Ontwikkelaar Duurzame Systemen. Een mooie functietitel, maar veel belangrijker nog een mogelijkheid om direct op organisatorisch niveau impact te leveren. Dat is namelijk waar Pieter in gelooft; wil je impact leveren dan begint dat met een goede portie boeren verstand en bij jezelf, ook als organisatie zijnde.

Berkvens heeft de ambitie om d.m.v. innovatie bij te dragen aan circulair bouwen en is altijd op zoek naar een dialoog met mogelijke partners. Dit om kansen te traceren en samen goede businessmodellen te ontwikkelen.

Terug naar overzicht