Onderweg met Berkvens: verduurzamen en versnellen

  • 11-05-2023
  • Duurzaamheid

Onderweg met Berkvens (3)-1

Graag neem ik jullie mee in de reis van Berkvens. Iedere maand blikken we terug op alle hoogtepunten en activiteiten die wij binnen en buiten onze organisatie ondernemen op het gebied van verduurzaming. Deze reis is niet afgelopen maand begonnen, en ook niet 5 jaar geleden toen mijn reis bij Berkvens begon. Berkvens bestaat dit jaar 90 jaar en is een familiebedrijf waarin duurzaam ondernemen van generatie op generatie is doorgegeven. Alvorens meteen de diepte in te duiken, laat ik mij kort even voorstellen:

Mijn naam is Pieter Fritz en ik werk momenteel als product manager duurzaamheid binnen Berkvens. Mijn missie toen ik 5 jaar geleden begon was en is nog steeds om deze mooie organisatie te helpen versnellen in de transitie naar CO neutraliteit en een volledig circulaire onderneming. Dit is een lange en deels onbekende weg, maar begint bij het durven stellen van ambitieuze doelstellingen. Daarin ben ik dan ook trots dat we als organisatie verder durven te gaan dan de doelstellingen van het klimaat akkoord van Parijs.

Als organisatie hebben wij de volgende doelstellingen gedefinieerd naar 2030:

  • Minimaal 50% CO reductie binnen onze volledige keten (scope 1, 2 & 3) t.o.v. 2021.
  • 50% van al onze producten minimaal voor 50% uit volledig biobased en hergebruikte of gerecyclede producten bestaan.
  • 50% van onze product assortiment circulair is
  • 50% reductie van onze afvalstromen in productie zijn behaald t.o.v. 2021
  • 50% van ons transport naar de bouwplaats via niet-fossiele brandstof plaatsvind.

Hoe we daar komen weten we nog niet altijd, maar dat we moeten versnellen is duidelijk, en dat gaan we doen!

Nu verder met de reis. Wat hebben we binnen Berkvens afgelopen maand gedaan dat bijdraagt aan het behalen van deze doelen?

Ontwikkeling circulaire deuren

Op 3 mei begon de week met nieuwe testen. In samenwerking met Covestro Niaga BV werken we in hun pilot fabriek in Geleen aan de prototyping van onze nieuwe demontabele binnendeuren. Met de unieke Niaga® technologie (een omkeerbare lijmtechniek) hoeven we binnendeuren niet meer permanent te verlijmen. Met deze unieke technologie zijn we in staat om naar de toekomst alle samengestelde grondstoffen als monostromen terug te winnen en hergebruik te optimaliseren. Samen met onze hoofd productontwikkelaar (Joost Baerselman) hebben wij op 3 april verschillende testen uitgevoerd voor toepasbaarheid van deze adhesive. De complexiteit zit hem niet alleen in de toepassing van de nieuwe adhesive, maar ook in de toepassing van andere (biobased materialen) en nieuwe productie technologieën. Voor ons begint circulariteit namelijk ook bij het toepassen van zogenaamde ‘circulair proof’ grondstoffen. Wij geloven niet in het terughalen van toekomstige grondstoffen wanneer deze grotendeels bestaan uit materialen met allerlei toegevoegde toxische materialen. Helaas loop je soms wel tegen de grenzen van beschikbare en kwalitatieve materialen aan. Echter, dit vormt een mooie opening naar het volgende hoogtepunt.

Building Balance

Op 29 maart nam ik samen met Eric van Gaal (hoofd inkoop) deel aan een bijeenkomst van Building Balance. Onder leiding van Marjet Rutten kwam een grote groep koplopers op het gebied van biobased plaatmateriaal bij elkaar. Dit met als doel om het biobased aanbod binnen de eigen landgrenzen te vergroten; van land naar pand zogezegd. Een mooi initiatief waarbij het mes aan meerdere zijdes snijdt. Het bieden van nieuw perspectief binnen de agrarische sector, dat tevens positief bijdraagt aan het huidig stikstof beleid. Het verbinden van vraag en aanbod en denken in ketens is nodig om te kunnen versnellen en opschalen. Het was een informatieve bijeenkomst waarbij open en constructief zaken werden gedeeld. Acht presentaties werden gegevens door aanbieders (van start-up tot gevestigde bedrijven). Waarnaast werd verkend welke ketens zinvol kunnen gaan zijn. De korte samenvatting; er ligt een grote uitdaging in het verkrijgen van volwaardige producten die de benodigde testen en certificeringen hebben en op voldoende schaal kunnen worden geproduceerd om ook financieel aantrekkelijk te zijn.

Kennisuitwisseling met ketenpartijen

Afgelopen maand heb ik verschillende gesprekken gevoerd met ketenpartijen waaronder Rene Olde Monnikhof (specialist innovatie en ketensamenwerking) bij Elk, Han Blom (Category manager) bij Royal BAM Group. Met beide personen hebben ik kennis uitgewisseld over het thema circulariteit. Bij het leren begrijpen waar de uitdagingen en kansen liggen in de bouw en renovatie rondom het thema, ontstaan mogelijkheden om te versnellen. De verkrijgbaarheid van een circulair product wil namelijk niet altijd zeggen dat dit wordt toegepast. Het vinden van het juiste circulaire verdienmodel, denk aan lease, TCO en terugname garantie, leidt vaak ook nog tot de nodige uitdagingen. Acties en vervolg afspraken zijn inmiddels gepland en jullie worden het komende jaar bijgepraat over dit onderwerp.

Climate Neutral Group

Sinds eind vorig jaar is Berkvens gecertificeerd volgens de Climate Neutral Group (CNG) Standaard. In samenwerking met onze KAM coördinator René Govers en Hoofd Inkoop Eric van Gaal is er hard gewerkt in 2022 om onze volledige CO uitstoot in kaart te brengen (scope 1 t/m 3). Samen met CNG hebben wij een route uitgestippeld naar Net Zero in 2050 en onze ambitie naar 50% reductie in 2030 t.o.v. basisjaar 2021. Halverwege mei hield Climate Neutral Group een bijeenkomst met daarin verschillende partners om met elkaar de ‘lesson’s learned’ te delen. Een informatieve bijeenkomst waarin we toch zeker ook mogen concluderen dat er een sterke behoefte is naar meer beschikbare ‘primaire data’. Meten is weten, echter de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van alle data kan nog wel eens een issue zijn.

LCA’s

Aantoonbaarheid en transparantie is key als het aankomt op verduurzamen. Als fabrikant leveren wij de grootste impact binnen scope 3. De inkoop van onze grondstoffen om onze eindproducten te produceren en naar de markt te brengen nemen tot wel 90% van onze gemeten CO impact voor rekening. Door het opstellen van LCA’s brengen we precies in kaart waar de grootste impact ligt en kunnen we gerichter en sneller verduurzamen. Daarnaast laten we deze LCA’s verifiëren en publiceren in de NMD zodat onze klanten met onze producten een MPG berekening kunnen maken. Afgelopen maand heb ik zowel intern als extern verschillende bijeenkomsten gehad. Een belangrijk knelpunt waar we tegenaan lopen is dat CO opslag binnen houtproducten in Nederland niet wordt meegeteld, terwijl dat in andere landen wel geldt. Dit betekend ook concreet dat het hergebruik van houtmaterialen slechter scoort op papier dan het gebruik van virgin hout. Iets dat haaks staat op de circulaire en CO doelstellingen die we hebben. Het delen van kennis en informatie met gelijkgestemde helpt. Zo hebben we deze maand ook met Frank Bouma (Vepa) en collega’s gesproken om van elkaar te leren rondom het opstellen van LCA’s en de communicatie hierover.

BACB (Brabantse Aanpak Circulair Bouwen)

25 april stond het #BCAB-netwerk op het programma. Brabantse Aanpak Circulair Bouwen. Een select gezelschap van verschillende ketenpartners die de overheid, aanjagers, adviseurs en marktpartijen vertegenwoordigen om #circulaire #economie met haar ambities in de gehele bouwketen bewijslast te leveren. ‘Jeske Zonneveld van Squarewise wist met haar enthousiasme en bevlogenheid iedereen weer in beweging te zetten.

Het doel van deze bijeenkomst was het uitzetten van concrete acties rondom het meten van circulariteit en kennis uit te wisselen over hoe innovatie en standaardisatie kan bijdragen aan de versnelling van circulariteit. Hoewel wij hierin als Berkvens niet meteen de eerste initiatiefnemers zijn is het voor ons wel belangrijk om aangehaakt te blijven en zodoende snel te kunnen schakelen op de behoefte en ontwikkelingen in de markt.

Lees volgende maand weer een update over de verschillende activiteiten die we als Berkvens ondernemen in onze route naar CO neutraliteit en volledig circulaire onderneming. Stay Tuned!

Terug naar overzicht