Onderweg met Berkvens: verduurzamen en versnellen

  • 08-06-2023
  • Duurzaamheid

Onderweg met Berkvens editie mei

Een nieuwe maand, met daarin weer nieuwe ontwikkelingen die ik graag wil uitlichten: onze reis naar een circulaire en CO2 neutrale organisatie. Lees in dit blog mee over de vele activiteiten, kennismakingen en avonturen binnen Duurzaamheid.

Ontwikkeling circulaire deuren
In samenwerking met Brigit Verschuren van Sparke & Keane gaan we een restwaardemodel opzetten van onze producten voor de toekomst. Betere inzage en grip krijgen op de toekomstige recycling of hergebruik-waarde van onze retourstromen heeft veel invloed op de uiteindelijke total cost of ownership (TCO) richting klanten, maar ook de integrale kostprijs naar de toekomst.

Ook had ik deze maand een zeer interessant gesprek met Sandra Baan van IBI2 Institute for Sustainable Transitions & Biomimicry Innovations. Hierin bespraken we de mogelijkheden om stromen sloophout uit Nederland te gebruiken voor toekomstige halffabricaten. Eerste concept ideeën zijn besproken en komend jaar gaan we de mogelijkheden verder toetsen op haalbaarheid.

Daarnaast stond deze maand een periodiek overleg met R&D en Inkoop gepland, waarin we nieuwe/alternatieve biobased materialen inventariseerden. Circulariteit gaat wat ons betreft namelijk hand in hand met het gebruik van biobased materialen. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij het gedachtengoed van Building Balance; de inzet van bouwmaterialen uit eigen bodem – van land tot pand.

Afval & verpakkingen
Het produceren van alle mooie producten levert helaas ook het nodige afval op. Zo produceren wij ieder jaar bijna 2.6 miljoen kg aan afval. Omgerekend is dit ruim 5kg afval voor iedere geproduceerde deur- of kozijnset. Hierbij denkende aan snijafval, in- en uitgaande verpakkingsmaterialen, transport materialen en toebehoren, kantine- en kantoorafval etc. Daarentegen gebruiken we een groot gedeelte van ons houtafval om onze eigen fabrieken en machines (persen) te verwarmen. Ondanks dat dit ons ruim 75% aan gasverbruik scheelt, blijft er nog altijd een ruime hoeveelheid houtafval over. Daarom hebben we de afgelopen jaren een aantal initiatieven opgezet die ons naar 2030 moeten helpen, binnen de gestelde ambities: 50% afval reductie binnen onze eigen productie in 2030. In onze periodieke werkgroep; ‘waarde uit afval’ bespreken we ieder kwartaal alle lopende en nieuwe ideeën voor afvalreductie. Hieronder aantal initiatieven die hieruit zijn voortgekomen:

·       Al onze eigen pallets zijn inmiddels voorzien van een eigen label, waarnaast we i.s.m. onze klanten retoursystemen opzetten. Dit initiatief is nog niet lang live, dus in toekomstige updates zullen we monitoren en bijhouden wat we hier mee besparen.

·       Voor alle in- en uitgaande verpakkingen conformeren wij ons aan het Plastic Pact 2025, waar we als doel hebben gesteld om voor eind 2024 daaraan te voldoen.

·       Middels ons Logicon concept bieden wij onze klanten binnen de projectenmarkt aan om naast de montage van onze producten alle verpakkingen retour te nemen. Hierdoor ontstaat geen verpakkingsstroom op de bouw en dragen wij zorg voor optimaal hergebruik & recycling.

·       Dit jaar zijn we gestart met een interne afvalwedstrijd waarin we ieder kwartaal een aantal casussen voorleggen voor afval reductie. De beste uitvoerbare ideeën worden hierin beloond.

·       Last but not least; gaan we investeren in 2 nieuwe verpakkingslijnen, waarbij we alleen nog maar met mono stromen verpakkingen gaan werken. Dit om de recyclebaarheid en hergebruik naar de toekomst toe te garanderen.

LCA’s
Tijdens de vorige update gaf ik aan dat we als organisatie aantoonbaarheid en transparantie rondom verduurzaming belangrijk vinden. Afgelopen jaar hebben wij voor een groot gedeelte van ons product assortiment Levens Cyclus Analyses (LCA’s) uitgevoerd. Op dit moment zitten wij in de afrondende fase om deze te laten publiceren in de Nationale Milieudatabase (NMD). Hiervoor werken we samen met o.a. Ecochain Technologies en EcoReview. Helaas nemen wij als een van de weinige landen in Europa de biogene CO2-opslag van biobased materialen nog niet mee in de totale levenscyclus analyse. Dit aangezien deze toch binnen afzienbare tijd (75 jaar) weer vrijkomt. Dat doet geen recht aan de opgave om de CO2-emissies binnen alle sectoren juist en vooral op korte termijn terug te dringen. Daarbij wordt in theorie ook de voordelen om biobased materialen te hergebruiken niet gestimuleerd.

Een ander aandachtspunt voor ons is dat het binnen de NMD en huidige spelregel lastig is om een goede benchmark op te zetten. LCA’s zijn 5 jaar geldig en tussentijds worden nogal eens de meetmethodieken en of emissiefactoren gewijzigd. Laagdrempelig LCA’s updaten zou naar onze mening de database verrijken en accurater maken. Ondanks de aandachtspunten juichen wij de uitbreiding van fabrikant eigen LCA’s binnen de NMD toe en dat gaan wij ook doen. Stay tuned komende zomer!

Materialen paspoort
Als uitbreiding op onze LCA’s onderzoeken wij momenteel hoe we aanvullende milieu-indicatoren over de samenstelling van onze producten kunnen meenemen in toekomstige EPD’s. Dit doen we in lijn met de richtlijnen en kaders gegeven vanuit de BCI Gebouw en Platform CB'23. Hierin zijn pre-normatieve leidraden ontwikkelt voor de toekomstige materialen paspoorten. Hoewel wij deze aanvullende informatie wel al transparant maken binnen onze Berkvens Zero (circulaire) collectie vinden wij dat we dit inzicht ook moeten doorvoeren binnen onze reguliere producten.

Mocht aan de hand van bovenstaande aanvullende vragen zijn, dan neem gerust contact op:

pfritz@berkvens.nl

+31 651 929 828

Terug naar overzicht