Verduurzaming vanuit Brabants boerenverstand

  • 19-12-2018
  • Duurzaamheid

Voor familiebedrijf Berkvens ligt na 85 jaar de focus nog altijd op innoveren en het aanbieden van duurzame oplossingen in het deurensegment. Met ongeveer 400 medewerkers op de loonlijst doet het bedrijf in Someren meer dan alleen ontwikkelen, produceren en verkopen van deuren en kozijn. MVO en energiebesparing in processen staan namelijk ook erg hoog op de agenda. Hoe ver is Berkvens al?
Tekst: Marvin van Kempen

Goed op weg, zo blijkt uit een rondvraag. De afgelopen tijd zette de deuren- en kozijnenleverancier onder andere in op het opnieuw inzetten van reststromen en energiebesparing. Afval als houtmot kan weer nieuwe energie opleveren. “Dankzij onze motverbrandingsinstallatie kunnen we iets nuttigs doen met het afval dat we produceren”, vertelt technisch directeur Theo Donkers van Berkvens. “Daarnaast geeft het ons de kans om voor het grootste deel van het gas af te gaan. De energie die we wel nodig hebben maar niet wordt opgewekt door de installatie, vullen we aan met een gasketel.” 

Vroeger zouden vrachtwagens een aantal keer per week het terrein op- en afrijden om de mot op te halen. Die transportbewegingen zijn er niet meer. “Om ook het elektriciteitsverbruik duurzaam op te vangen staat het installeren van zonnepanelen op de planning”, geeft Donkers aan. “We zitten middenin de onderzoeksfase, waarin we samen met een specialist inventariseren welke mogelijkheden er zijn om optimaal duurzame elektriciteit op te wekken.”

Het elektriciteitsverbruik ligt relatief hoog in de productieprocessen, dus daar moet het rendement van de panelen een passend antwoord op geven. “We werken met een adviesbureau samen om de technische kaders vast te leggen. Zo moet bijvoorbeeld een bepaald rendement worden behaald, evenals het terug leveren naar het net.” De spreekwoordelijke klap op een zonne-energiecentrale moet volgend jaar al gegeven worden. “In de loop van volgend jaar starten we dan met de bouw.”

Zelf opwekken
Naar schatting kan Berkvens met de zonnecentrale ongeveer één derde van de energie zelf opwekken. “Het is voor ons een forse investering, waaraan we tientallen jaren verbonden zijn. Daarom moet je goede kaders en doelstellingen opstellen.” Het zonnesysteem vormt de volgende stap in het verduurzamen van de organisatie. “We zetten al stappen op het gebied van MVO met duurzaam hout: we passen bijvoorbeeld FSC-hout toe en hebben een STIP-certificering.”

theo-donkers-bij-motverbrander-berkvens

Theo Donkers en de motverbrander.

De organisatie zette dus al stappen op de vlakken energiebesparing en bewust omgaan met materialen. Toch is er nog veel te winnen, onder andere binnen circulariteit en het
hergebruik van grondstoffen. Met Earth Overshoot Day, de dag waarop jaarlijks evenveel grondstoffen zijn uitgeput als opgebracht, steeds vroeger in het jaar en het opraken van primaire grondstoffen groeit deze uitdaging. 

Bewustzijn groeit
Dat realiseert ook ondernemer Ralph van Dooren zich maar al te goed. “Als eigenaar van de Xidoor groep, waaronder onder andere de bedrijven Berkvens, Svedex, Limburgia en Bod’or vallen, heb ik niet alleen de verantwoordelijkheid over de bedrijven, maar ook over de ruim 800 medewerkers, hun welzijn, welbevinden en toekomst. Dit bewustzijn gaat verder dan alleen maar bedrijven draaiende houden, maar ook over de impact die je als afzonderlijke organisaties en als groep maakt op de wereld. Gezien wij maar een aardbol hebben en deze niet onuitputtelijk is, zullen we dus onze productie en consumptie anders moeten gaan inrichten.”

ralph-van-dooren

Ralph van Dooren.

Pas de afgelopen jaren is het bewustzijn omtrent deze feiten gegroeid. Zo ook bij Berkvens. “Dat betekent niet dat we nu pas actie ondernemen”, verduidelijkt Van Dooren. “We handelden altijd al vanuit wat wij noemen ‘gezond Brabants boerenverstand’. Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we in de kinderschoenen staan als het aankomt op circulariteit, maar we hebben wel stappen gezet om onze footprint te verlagen. Naast de motverbrandingsinstallatie en de zonnepanelen op het dak zetten we in op het hergebruik van snijafval. Dit is afkomstig van onze eigen productie en daarvoor gebruiken we weer hernieuwbare grondstoffen.” Verder gaat Berkvens in gesprek met partners om samenwerking op te zetten op het gebied van circulaire productontwikkeling en gaan we ook in gesprek met onconventionele partijen buiten de sector om nieuwe inzichten en kansen te ontdekken.

Verder bouwen
De energiebesparende en circulaire maatregelen worden de komende jaren verder uitgebouwd. “Deze twee elementen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden”, geeft Van Dooren aan. “We bouwen verder vanaf de basis, vanuit onze eigen input binnen de waardeketen. Stap voor stap gaan we de cirkel sluiten.” De twee sleutelingrediënten daarbij zijn volgens Van Dooren interne commitment en de samenwerking tussen partners. “We moeten hier al onze stakeholders in meekrijgen en dat is een flinke uitdaging. Een die we wel met beide handen aangrijpen. Het einddoel? CO2-neutraal zijn of zelfs energieleverend zijn. Daar gaan we voor."

Terug naar overzicht