Coronavirus: aanhoudende maatregelen

  • 25-03-2020
  • Algemeen

Geachte relatie,

Inmiddels zijn we enkele weken onderweg in deze Corona crisis. Een tijd die aanpassingsvermogen en wendbaarheid vraagt van iedereen en waarin onze belangrijkste prioriteiten liggen en blijven liggen bij de veiligheid en gezondheid van (onze) mensen en daarna de continuïteit van leveringen aan het bouwproces.

Bouwend Nederland presenteert later vandaag het protocol ‘samen veilig blijven bouwen’, met specifieke richtlijnen over of en hoe er veilig doorgewerkt kan worden, in navolging van de regelgeving vanuit het RIVM. Wij houden u op de hoogte over wat deze richtlijnen voor u  en ons gaan betekenen.

Voortgang bedrijfsproces en leveringen
Ondanks een aantal zieke collega’s komt de voortgang van ons bedrijfsproces nog nagenoeg nergens in het gedrang. Onze fabrieken zijn allemaal operationeel. Soms vragen we wat extra flexibiliteit en begrip om samen tot een goede oplossing te komen en die mag u ook van ons vragen.
Dagelijks overleggen wij tijdens het Corona overleg over de actualiteiten en sturen we bij waar nodig. We zijn dankbaar voor en trots op de wijze waarop alle collega’s hun steentje bijdragen in deze bijzondere omstandigheden.

Laten we elkaar vooral op blijven zoeken via telefoon, mail en videobellen (Skype of Zoom) om tot goede afspraken te komen. Waar mogelijk werken onze collega’s thuis en zijn ze normaal bereikbaar.

De bouw is een essentiële motor voor de economie die we samen draaiend kunnen houden.

Montage
Onze monteurs zijn nog steeds dagelijks op pad om onze deuren en kozijnen op uw bouwlocatie af te hangen en monteren. Wij vragen u erop toe te zien dat zij hun werkzaamheden veilig kunnen blijven uitoefenen door een minimale afstand van 1,5 meter in acht te nemen, hen de mogelijkheid te bieden om hun handen te wassen en gebruik te maken van sanitaire voorzieningen.

Zoals eerder gemeld: om ervoor te zorgen dat onze servicemonteurs veilig hun werk kunnen blijven doen, worden er geen servicegevallen meer uitgevoerd bij situaties waarbij het pand al is overgedragen aan de eigenaar (particulieren) in overleg met de aannemer. Voor zorgcentra en ziekenhuizen waar service nodig is, wordt de uitvoering van servicegevallen nauwkeurig afgestemd. Als de garantie wordt gegeven dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en deze mensen geen gezondheidsklachten hebben, zijn uitzonderingen mogelijk. Neem contact op met uw contactpersoon bij vragen.

Nadere informatie
Mochten de richtlijnen van het RIVM aangescherpt worden, dan kunt u de laatste stand van zaken vinden op onze website. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Pas goed op uzelf en elkaar!

Vriendelijke groet,
 

Team Berkvens

berkvens-pand

Terug naar overzicht