Protocol Bouwend Nederland

  • 30-03-2020
  • Algemeen

Protocol ‘samen veilig doorwerken’. Afgelopen zaterdag 28 maart is voor de bouw- en technieksector het protocol ‘samen veilig doorwerken’ gepresenteerd. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis.

Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben dit protocol aangeboden aan het ministerie van BZK en in het overleg met de ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden is het verder aangevuld en vastgesteld. De geldende adviezen en maatregelen van het RIVM zijn in dit protocol uitgangspunt. Bij nieuwe adviezen zal het protocol worden aangepast.

Komende dinsdag 31 maart om 15.00 uur staat er ook een webinar gepland georganiseerd door Bouwend Nederland. Tijdens het webinar wordt deskundige informatie gegeven door een arbeidshygiënist en een arbeidsepidemioloog. Theo-Jan Heesen (ArboTechniek) en Johan Timmerman (Volandis) lichten het protocol toe. Er zullen ook praktische tips worden gegeven om te kijken hoe medewerkers veilig kunnen werken. Bovendien beantwoorden ze vragen van kijkers.

Aanmelden voor het webinar kan via deze link: https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11455/webinar-samen-veilig-doorwerken-31-maart-om-1500-uur

Wij adviseren iedereen die werkzaam is in de bouw om dit protocol een keer door te nemen. Verschillende situaties worden in dit protocol beschreven: van werken op externe locaties, werken bij particulieren, samen reizen naar je werk, etc. Voor elke situatie wordt uitgelegd wat de juiste manier van werken is.

De richtlijnen van het RIVM blijven steeds basis in dit protocol:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen
  • Geef andere mensen geen hand
  • Was regelmatig je handen
  • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts
  • Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts
  • Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte
  • Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg

berkvens-pand

Terug naar overzicht